Beschikbare talen

Hier kunt u extra taalpakketten vinden die u kunt toevoegen aan uw programma installatie.

Deze pakketten zijn in verschillende stadia van volledigheid en worden voortdurend bijgewerkt. Onder elk pakket worden de gebruikersnamen van de vertalers vermeld. Indien u het wenst zullen we ze vervangen door uw echte naam.

Als u wilt helpen met de vertaling, dan kunt u verder lezen op onze uitnodigingspagina.

Om een reeds bestaande taalpakket van uw keuze in het programma uit te voeren, dan moet u deze downloaden, uitpakken en de map met de naam van de taalcode kopiëren in de map "locale" in de installatiemap van het programma. Er staan al mappen met de naam de, en, es, fi, fr, nl, pl, ru, sl, tr, uk en zh_CN.

Wenn sich Ihre Programm-Installation im Standardverzeichnis befindet, also z.B. "C:\Programme\AquaSoft\Video Vision 2023", müssen Sie das Kopieren mit Administratorrechten ausführen.

Uw AquaSoft Language Team

SlideShow, Vision en Stages

Barbecue 4

YouDesign