Dostępne języki

Na tej stronie możesz znaleźć pakiety językowe, które można dodać do swojej instalacji programu.

Pakiety te są na różnych etapach kompletności i są na bieżąco aktualizowane. Pod odpowiednim językiem pojawia się nazwa użytkownika tłumaczącego. Na życzenie możemy zastąpić ją prawdziwym imieniem i nazwiskiem.

Jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu, śledź nas na naszej stronie.

W celu wdrożenia istniejącego już pakietu językowego do programie, pobierz go, rozpakuj go i skopiuj folder z nazwą kodu języka do folderu "locale" w folderze instalacyjnym programu. Istnieją już tam katalogi de, en, es, fi, fr, nl, pl, ru, sl, tr, uk i zh_CN.

Wenn sich Ihre Programm-Installation im Standardverzeichnis befindet, also z.B. "C:\Programme\AquaSoft\Video Vision 2023", müssen Sie das Kopieren mit Administratorrechten ausführen.

Twój Zespół Tłumaczeń AquaSoft

SlideShow, Vision i Stages

Barbecue 4

YouDesign