Dostępne języki

Na tej stronie możesz znaleźć pakiety językowe, które można dodać do swojej instalacji programu.

Pakiety te są na różnych etapach kompletności i są na bieżąco aktualizowane. Pod odpowiednim językiem pojawia się nazwa użytkownika tłumaczącego. Na życzenie możemy zastąpić ją prawdziwym imieniem i nazwiskiem.

Jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu, śledź nas na naszej stronie.

W celu wdrożenia istniejącego już pakietu językowego do programie, pobierz go, rozpakuj go i skopiuj folder z nazwą kodu języka do folderu "locale" w folderze instalacyjnym programu. Istnieją już tam katalogi de, en, es, fr, nl, pl, ru, sl i uk.

Jeśli domyślny folder instalacyjny programu znajduje się na przykład: "C:\Program Files (x86)\AquaSoft\SlideShow 10 Ultimate", należy wykonać kopię z uprawnieniami administratora.

Twój Zespół Tłumaczeń AquaSoft

SlideShow/Stages 9, 10 i 11

Barbecue 4

YouDesign